La descarrega del fitxer PDF pot trigar fins a 1 minut, no cal tornar a fer clic a botó

Data de l'última modificació: 04/06/2018

Índex

1.- SERVEIS A L’ESPORT

1.2.- ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL
Horari /Activitat Camp de futbol 11 gespa Camp de futbol 7 gespa Camp de futbol 7 sauló Pista poliesportiva
1 hora 34,00 20,40 13,25 15,65
Per partit 61,40 38,35 22,75 24,05
Per 1 dia 214,30 142,85 108,05 120,10
Per una setmana 1009,80 696,40 534,30 594,30
Per cap de setmana 405,15 273,75 216,10 228,10
Reducció per activitats infantils 50% 50% 50% 50%
Reducció per més d’1 setmana 20% 20% 20% 20%
Reducció per torneig 25% 25% 25% 25%
Llum/hora 15,65 10,40 —– 6,60
1.3.-INSTAL·LACIONS ESPORTIVES ESCOLARS
Espais/horaris Gimnàs Pista futbol Pista bàsquet
Per cada 1 h. 30,00 24,05 21,65
Per torneig 1 dia 193,40 229,35 206,45
Per torneig cap setmana 289,40 385,85 353,70

Normes particulars de gestió:

1.- A la concessió s’inclouen els serveis de vestidors, de zelador i de la neteja.

2.- Si l’activitat concessionada és subjecte de recaptació, a més a més, el 5% de la guixeta. 3.- No són acumulables les reduccions ni les bonificacions.

4.- L’horari de les concessions serà el mateix que el d’obertura de la Zona Esportiva Municipal.

Les que determina el reglament de funcionament d’aquestes instal·lacions.

QUOTES D’INSCRIPCIÓ TARIFA
PAVELLÓ
Adult (16 – 64 anys) 38,40
2n Familiar Adult 38,40
Gent gran (més de 64 anys) 38,40
QUOTES MENSUALS TARIFA
PAVELLÓ
Adult (16 – 64 anys) 27,50
2n Familiar Adult 24,30
Gent gran (més de 64 anys) 21,55
LLOGUER DE PISTA, per hora (entitats i/o clubs locals federats) TARIFA
Pista sencera 43,70
Mitja pista 20,00
LLOGUER DE PISTA, per hora (resta de col·lectius) TARIFA
Pista sencera 69,20
Mitja pista 31,15
ACTES ESPECIALS TARIFA
(manteniment/consergeria)
Preu/hora diürn de dilluns a divendres 19,55
Preu/hora nocturn de dilluns a divendres 22,30
Preu/hora diürn, dissabtes, diumenges i festius 27,20
Preu/hora nocturn, dissabtes, diumenges i festius 32,65
(neteja)
Preu/hora de dilluns a divendres 19,00
Preu/hora de dissabtes, diumenges i festius 22,30
(consums)
Preu/hora 3,30
LLOGUER D’ESPAI PAVELLÓ PER ESPONSORITZACIÓ TARIFA
1 temporada (9mesos)
Plafó paret pavelló (2 x 1 mts) 171,15
Plafó paret pavelló ( 3 x 1,5 mts) 342,30

DILIGÈNCIA.-

Aquesta ordenança ha estat modificada, segons acord de Ple celebrat el dia 14 d’octubre de 2010 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 241 de 20 d’octubre de 2010, i el definitiu en el BOPT núm. 290 de 20 de desembre de 2010.

Aquesta ordenança ha estat modificada, segons acord de Ple en sessió realitzada el 20 d’octubre de 2011 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 246 de 25 d’octubre de 2011, i el definitiu en el BOPT núm. 293, de 22 de desembre de 2011.