Data de l'última modificació: 04/06/2018

1.- SERVEIS A L’ESPORT

1.2.- ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL
Horari /ActivitatCamp de futbol 11 gespaCamp de futbol 7 gespaCamp de futbol 7 saulóPista poliesportiva
1 hora34,0020,4013,2515,65
Per partit61,4038,3522,7524,05
Per 1 dia214,30142,85108,05120,10
Per una setmana1009,80696,40534,30594,30
Per cap de setmana405,15273,75216,10228,10
Reducció per activitats infantils50%50%50%50%
Reducció per més d’1 setmana20%20%20%20%
Reducció per torneig25%25%25%25%
Llum/hora15,6510,40—–6,60
1.3.-INSTAL·LACIONS ESPORTIVES ESCOLARS
Espais/horarisGimnàsPista futbolPista bàsquet
Per cada 1 h.30,0024,0521,65
Per torneig 1 dia193,40229,35206,45
Per torneig cap setmana289,40385,85353,70

Normes particulars de gestió:

1.- A la concessió s’inclouen els serveis de vestidors, de zelador i de la neteja.

2.- Si l’activitat concessionada és subjecte de recaptació, a més a més, el 5% de la guixeta. 3.- No són acumulables les reduccions ni les bonificacions.

4.- L’horari de les concessions serà el mateix que el d’obertura de la Zona Esportiva Municipal.

Les que determina el reglament de funcionament d’aquestes instal·lacions.

QUOTES D’INSCRIPCIÓTARIFA
PAVELLÓ
Adult (16 – 64 anys)38,40
2n Familiar Adult38,40
Gent gran (més de 64 anys)38,40
QUOTES MENSUALSTARIFA
PAVELLÓ
Adult (16 – 64 anys)27,50
2n Familiar Adult24,30
Gent gran (més de 64 anys)21,55
LLOGUER DE PISTA, per hora (entitats i/o clubs locals federats)TARIFA
Pista sencera43,70
Mitja pista20,00
LLOGUER DE PISTA, per hora (resta de col·lectius)TARIFA
Pista sencera69,20
Mitja pista31,15
ACTES ESPECIALSTARIFA
(manteniment/consergeria)
Preu/hora diürn de dilluns a divendres19,55
Preu/hora nocturn de dilluns a divendres22,30
Preu/hora diürn, dissabtes, diumenges i festius27,20
Preu/hora nocturn, dissabtes, diumenges i festius32,65
(neteja)
Preu/hora de dilluns a divendres19,00
Preu/hora de dissabtes, diumenges i festius22,30
(consums)
Preu/hora3,30
LLOGUER D’ESPAI PAVELLÓ PER ESPONSORITZACIÓTARIFA
1 temporada (9mesos)
Plafó paret pavelló (2 x 1 mts)171,15
Plafó paret pavelló ( 3 x 1,5 mts)342,30

DILIGÈNCIA.-

Aquesta ordenança ha estat modificada, segons acord de Ple celebrat el dia 14 d’octubre de 2010 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 241 de 20 d’octubre de 2010, i el definitiu en el BOPT núm. 290 de 20 de desembre de 2010.

Aquesta ordenança ha estat modificada, segons acord de Ple en sessió realitzada el 20 d’octubre de 2011 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 246 de 25 d’octubre de 2011, i el definitiu en el BOPT núm. 293, de 22 de desembre de 2011.