Activitats innòcues

Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs local de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.

Activitats recreatives

Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives

Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives

Activitats ambientals

Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats

Centres de Culte

Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte

Accessibilitat

Prevenció d’incendis

Contaminació acústica

Contaminació lumínica

Emissions a l’atmosfera

Residus

Legionel·la