La matriculació dels infants admesos a la Llar d’Infants Municipal El Trenet  per al curs escolar 2021/2022 es formalitzarà entre els dies 16 i 22 de juny, ambdós inclosos.

Podeu descarregar-vos el formulari d’alta per formalitzar la matrícula a la llar d’infants a l’enllaç següent:

Formulari matrícula

La documentació que cal presentar conjuntament amb la sol·licitud és la que es detalla a continuació:

  • Ordre de domiciliació emplenada i signada per la persona titular del compte bancari on s’han de carregar els rebuts de la llar d’infants. L’ordre de domiciliació la trobareu en aquest enllaç: Ordre de domiciliació
  • Acreditació de la titularitat bancària, on consti DNI i nom de la persona titular del compte bancari (fotocòpia primera pàgina de la cartilla del banc o caixa o certificat del banc que acrediti la titularitat).
  • Justificant de pagament del mes de setembre (La carta de pagament podeu demanar-la per correu electrònic a l’adreça següent: educació@cunit.cat, indicant nom de l’infant i nom i DNI del progenitor/a.)
  • Fotocòpia del carnet de vacunes de l’infant
  • En cas de famílies de pares divorciats o separats, fotocòpia del document on consti la guarda i custòdia i aspectes rellevants.

La sol·licitud i la documentació adjunta es podran registrar de forma presencial a l’OAC  de l’Ajuntament de Cunit o de forma telemàtica a la seu electrònica de l’Ajuntament de Cunit.

 

Galeria d'imatges

Comparteix aquesta noticia

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on print
Imprimir
Share on email
Email