La matriculació dels infants admesos a la Llar d’Infants Municipal El Trenet  per al curs escolar 2021/2022 es formalitzarà entre els dies 16 i 22 de juny, ambdós inclosos.

Podeu descarregar-vos el formulari d’alta per formalitzar la matrícula a la llar d’infants a l’enllaç següent:

Formulari matrícula

La documentació que cal presentar conjuntament amb la sol·licitud és la que es detalla a continuació:

  • Ordre de domiciliació emplenada i signada per la persona titular del compte bancari on s’han de carregar els rebuts de la llar d’infants. L’ordre de domiciliació la trobareu en aquest enllaç: Ordre de domiciliació
  • Acreditació de la titularitat bancària, on consti DNI i nom de la persona titular del compte bancari (fotocòpia primera pàgina de la cartilla del banc o caixa o certificat del banc que acrediti la titularitat).
  • Justificant de pagament del mes de setembre (La carta de pagament podeu demanar-la per correu electrònic a l’adreça següent: educació@cunit.cat, indicant nom de l’infant i nom i DNI del progenitor/a.)
  • Fotocòpia del carnet de vacunes de l’infant
  • En cas de famílies de pares divorciats o separats, fotocòpia del document on consti la guarda i custòdia i aspectes rellevants.

La sol·licitud i la documentació adjunta es podran registrar de forma presencial a l’OAC  de l’Ajuntament de Cunit o de forma telemàtica a la seu electrònica de l’Ajuntament de Cunit.

 

Galeria d'imatges

Comparteix aquesta noticia

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Imprimir
Email