Avui ha sortit publicada al BOE, l’Ordre del Minsiteri de Sanitat, que disposa les mesures que cal adoptar en les sortides a fi de protegir la població infantil. Segons l’Ordre, el Comitè dels Drets del Nen de les Nacions Unides considera que, en la situació d’emergència sanitària, s’hauria de permetre als nens i nenes poder gaudir diàriament d’activitats fora de casa de manera supervisada i mantenint les garanties d’higiene i distanciament social.

De forma més detallada, l’Ordre especifica que s’habilita als nens i nenes, i a un adult responsable, a circular per les vies o espais d’ús públic, d’acord amb el que es preveu en l’article 7.1, paràgrafs e), g) i h), del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma.

Aquesta circulació queda limitada a la realització d’un passeig diari, de màxim una hora de durada i a una distància no superior a un quilòmetre respecte al domicili del menor, entre les 9.00 hores i les 21.00 hores. El passeig diari haurà de realitzar-se com a màxim en grups formats per un adult responsable i fins a tres nens o nenes. Durant el passeig diari haurà de mantenir-se una distància interpersonal amb tercers d’almenys dos metres. Així mateix, haurà de complir-se amb les mesures de prevenció i higiene enfront del COVID-19 indicades per les autoritats sanitàries.

L’Ajuntament de Cunit vol incidir en què el permís és per passejar màxim a 1km del domicili, està permès passejar per espais naturals si està dins d’aquesta distància permesa. La platja és un espai natural igual que el bosc, i segons l’ordre del Ministeri de Salut, està permès anar-hi a passejar si no va més enllà d1 km del domicili del menor.
Important: a les nostres platges hi ha espais de jocs infantils, que no es poden utilitzar, ni tampoc les zones d’aparells esportius.

En general, no està permès l’accés a espais recreatius infantils a l’aire lliure, així com a instal·lacions esportives.

A l’efecte del que es preveu en aquesta ordre, s’entén per adult responsable aquella persona major d’edat que convisqui en el mateix domicili amb el nen o nena actualment, o es tracti d’un empleat de llar a càrrec del menor. Quan l’adult responsable sigui una persona diferent dels progenitors, tutors, curadors, acollidors o guardadors legals o de fet, haurà de comptar amb una autorització prèvia d’aquests.

És responsabilitat de l’adult acompanyant garantir que es compleixen durant la realització del passeig diari els requisits per a evitar el contagi.

No podran fer ús de l’habilitació continguda en l’apartat anterior els nens i nenes que presentin símptomes o estiguin en aïllament domiciliari a causa d’un diagnòstic per COVID-19, o que es trobin en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte amb alguna persona amb símptomes o diagnosticat de COVID-19.

L’Ordre té efectes des de les 00.00 hores del dia 26 d’abril de 2020 i mantindrà la seva eficàcia durant tota la vigència de l’estat d’alarma i les seves possibles pròrrogues.

Així mateix el Ministeri ha creat una Guia que es pot descarregar aquí.

Pots consultar també les FAQ’S per a la sortida al carrer dels nens elaborades per Protecció Civil Catalunya

Galeria d'imatges

Comparteix aquesta noticia

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Imprimir
Email