zona taronja tota la informació

Dates de funcionament del servei

7 d'abril aL10 d'abril - tots els dies
11 Abril al15 Juny - tots els caps de setmana i festius
16 de juny AL15 de setembre - de dilluns a diumenge

RESIDENTS

dins de la zona taronja

Persona empadronada i amb el vehicle domiciliat dins de l’àmbit de la zona taronja.

RESIDENTS

dins de la zona taronja

RESIDENTS

fora de la zona taronja

Persona empadronada i amb el vehicle domiciliat fora de l’àmbit de la zona taronja.

RESIDENTS

fora de la zona taronja

RESIDENTS TEMPORALS

amb segona residència dins la zona taronja

Persona no empadronada amb una propietat dins de l’àmbit de la zona taronja i amb el vehicle domiciliat fora de Cunit.

RESIDENTS TEMPORALS

amb segona residència dins la zona taronja

Una sol·licitud per vehicle

a partir del 15 de març

dins la zona taronja

fora la zona taronja

residents

10€/temporada

0,30€/dia

no residents

20€/semana

50€/mes

70€/temporada

visitants

Requisits per a la tramitació electrònica

 • Disposar d’un certificate electrònic, t’expliquem com obtenir un idCat Mòbil .
 • Justificant de pagament de la tarifa triada
  Per transferència bancaria: ES42 0182 2325 0602 0402 3942Indicant “Zona Taronja Cunit + Matricula del Vehicle”

Documentació necessària, en el cas de no autoritzar a l’ajuntament a consultar les diferents bases de dades municipals:

 • Volant d’empadronament
 • Rebut de l’IBI
 • Escriptures o contracte de lloguer
 • Permís de circulació de vehicle
 • Certificat de BASE d’estar al corrent de pagament de l’IVTM de Cunit

En cas de vehicle de rènting o vehicle d’empresa:

 • Contracte de rènting o document acreditatiu de gaudi del vehicle (vehicle d’empresa).
 • Document d’estar al corrent de pagament de l’IVTM al municipi correspondent.

FAQ's

Si tinc un vehicle identificat com a vehicle de mobilitat reduïda què he de fer?

Les persones titulars de targetes d’aparcament per a persones amb disminució podran estacionar els seu vehicle, sense obtenir comprovant, en els estacionaments amb horari limitat de la zona taronja. L’adhesiu acreditatiu ha d’estar visible.

Si tinc un vehicle amb etiqueta Zero què de fer?

Els vehicles Zero emissions poden aparcar sense obtenir comprovant. L’adhesiu acreditatiu ha d’estar visible.

Com se sap si la matrícula ja apareix al parquímetre?

Si es fa sol·licitud un divendres a les 18h la matrícula apareixerà a les màquines entre les 24 i les 72 hores posterior al primer dia hàbil.

Els abonaments per clients dels establiments comercials dins de la Zona Taronja estaran disponibles properament.

 

Com es paga la Zona Taronja?

Els tiquets diaris es paguen a les màquines expenedores introduïnt la matrícula del vehicle.

Es pot triar imprimir tiquet o no. No és obligatori imprimir-lo.

PAGAMENT DELS ABONAMENTS: (pagament dels abonaments de 50 i 70 euros online fins a la instal·lació de l’Oficina d’Informació)

Els abonaments de 10 i 20 euros es tramiten a la màquina expenedora de tiquets.

Els abonaments de 50 i 70 euros es tramiten directament a  l’Oficina d’Informació de la Zona Taronja que estarà situada al Passeig Marítim cantonada amb el carrer de l’Estació per fer el pagament amb tarjeta de crèdit o online amb transferència bancària al número de compte ES42 0182 2325 0602 0402 3942.

Un cop feta la sol·licitud, la matrícula estarà operativa un cop apareguin a les màquines.

Un cop fet el pagament de qualsevol dels abonaments caldrà adjuntar el justificant a la instància de sol·licitud que es troba a la Seu-electrònica (només amb el primer abonament).

Exemple: es tramita un abonament mensual de 50 euros, si quan s’acabi es vol un nou abonament caldrà fer el pagament, si és de 10 o 20 euros a les màquines o si és de 50 o 70 euros a l’Oficina o per transferència.

Un abonament de temporada es pot adquirir en qualsevol moment, també si se n’ha tingut abans un setmanal o mensual.

Com puc saber a quina tarifa tinc dret?

Hi ha diferents tipus de persones usuàries depèn de cada situació personal:

 • Persona empadronada amb vehicle dins de la ZT: Tarifa 10 euros temporada.

Exemple: Persona empadronada al carrer Calafell amb el vehicle domiciliat a la mateixa adreça.

Perquè s’apliqui aquesta tarifa cal estar empadronat i tenir domiciliat el vehicle en una adreça dins de la Zona Taronja.

 • Persona empadronada amb vehicle fora de la ZT: 0,30 euros/dia

Exemple: Persona empadronada al carrer Mallorca

 • Persona no empadronada a Cunit, però amb propietat dins de la ZT: tarifa setmanal, 20 euros, mensual 50 euros i 70 euros de temporada.

 

 • No empadronat fora de ZT: condició de Visitant

Visitant: 1ª hora i següents 1,50  euros

Matí de 9 a 15h 6 euros

Tarda de 15 a 21h 6 euros

Dia  10 euros

Per tenir una tarifa de resident, el meu vehicle ha de tributar a Cunit?

Si, el vehicle ha de tributar en concepte d’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) a l’Ajuntament de Cunit, al corrent de pagament. (en el cas de vehicles de renting/leasing hauran d’acreditar la titularitat del dret de gaudi, i també estar el corrent de pagament de l’impost IVTM).

És obligatori estar empadronat o empadronada a Cunit?

No, hi ha diversos tipus d’usuaris.

A quins carrers hi ha Zona Taronja?

La Zona Taronja comprèn els carrers entre l’Avinguda Vilanova, el Passeig Marítim, des del terme de Cubelles fins al terme de Calafell.

Quan comença la Zona Taronja?

Divendres Sant.

Quin és l’horari de la Zona Taronja de Cunit?

L’horari de funcionament del servei de zona taronja s’establiran, dins d’aquests períodes de funcionament, de 9:00h a 21:00h.

Skip to content