CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2023

IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES

IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

Període  pagament voluntari

               Càrrec bancari

3 de  abril – 5  de juny 

             17 de maig

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

 

             Càrrec bancari

1 d’agost – 3 d’octubre

                15 de setembre

TAXA CEMENTIRI

Període  pagament voluntari

Càrrec bancari

3 d’abril – 5 de juny 

17 de maig

PREU PÚBLIC RECOLLIDA RESIDUS D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Període  pagament voluntari

               Càrrec bancari

1 de setembre – 2 de novembre

             6 d’octubre

TAXA PEL SERVEI DE LA LLAR D'INFANTS

Mes

Període  pagament voluntari

Càrrec bancari

Gener

5 de gener – 6 de març

12 de gener

Febrer

7 de febrer – 11 d’abril

14 de febrer

Març

7 de març – 8 de maig

14 de març

Abril

6 d’abril – 7 de juny

13 d’abril

Maig

6 de maig – 6 de juliol

12 de maig

Juny

7 de juny – 8 d’agost

14 de juny

Juliol

7 de juliol – 8 de setembre

14 de juliol

Agost

7 d’agost – 9 d’octubre

14 d’agost

Setembre

8 de setembre – 9 de novembre

15 de setembre

Octubre

6 d’octubre – 7 de desembre

13 d’octubre

Novembre

7 de novembre – 9 de gener

14 de novembre

Desembre

7 de desembre – 8 de febrer

14 de desembre

TAXA PER RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS

Període  pagament voluntari

Càrrec bancari

1a  quota: 14 d’abril – 15 de juny

2 de juny

2a quota: 16 d’abril – 27 d’octubre

6 d’octubre

TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB PARADES DE MERCAT

Període  pagament voluntari

Càrrec bancari

15 de febrer – 18 d’abril

4 de abril

TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES I EXP. MERCADERIES

Període  pagament voluntari

Càrrec bancari

1 de setembre – 2 de novembre

6 d’octubre

TAXA DE GUALS

Període  pagament voluntari

Càrrec bancari

1 de setembre – 2 de novembre

6 d’octubre

Per a més informació:

Per a qualsevol pregunta o gestió sobre tributs, impostos , taxes, i bonificacions podeu adreçar-vos a les oficines de BASE i l’OAC de l’Ajuntament:

BASE – Gestió d’ingressos

Pl. Santiago Rusiñol, 2 – 43881 Cunit

Tel. 977 676 039

www.base.cat

Ajuntament de Cunit

C. Major, 12 – 43881 

Cunit

Tel. 977 674 080

www.cunit.cat

Skip to content