CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2019

IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES

IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

Període  pagament voluntari

               Càrrec bancari

02 de  abril – 04  de juny 

             16 de maig

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Període  pagament voluntari

             Càrrec bancari

31 de juliol –1 d’octubre

                17 de setembre

TAXA CEMENTIRI

Període  pagament voluntari

Càrrec bancari

2 d’abril – 4 de juny 

16 de maig

PREU PÚBLIC RECOLLIDA RESIDUS D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Període  pagament voluntari

               Càrrec bancari

2 de setembre – 4 de novembre

             11 d’octubre

TAXA PEL SERVEI DE LA LLAR D'INFANTS

Mes

Període  pagament voluntari

Càrrec bancari

Gener

9 de gener – 11 de març

15 de gener

Febrer

6 de febrer – 8 d’abril

13 de febrer

Març

5 de març – 6 de maig

13 de març

Abril

4 d’abril – 5 de juny

12 d’abril

Maig

7 de maig – 8 de juliol

14 de maig

Juny

5 de juny – 6 d’agost

13 de juny

Juliol

4 de juliol – 5 de setembre

12 de juliol

Agost

31 de juliol – 1 d’octubre

12 d’agost

Setembre

5 de setembre – 6 de novembre

13 de setembre

Octubre

3 d’octubre – 6 de desembre

11 d’octubre

Novembre

6 de novembre – 8 de gener

14 de novembre

Desembre

4 de desembre – 5 de febrer

12 de desembre

TAXA PER RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS

Període  pagament voluntari

Càrrec bancari

1a  quota: 15 d’abril – 17 de juny

3 de juny

2a quota: 15 d’abril – 31 d’octubre

11 d’octubre

TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB PARADES DE MERCAT

Període  pagament voluntari

Càrrec bancari

14 de febrer – 15 d’abril

02 de abril

TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES I EXP. MERCADERIES

Període  pagament voluntari

Càrrec bancari

2 de setembre – 4 de novembre

11 d’octubre

TAXA DE GUALS

Període  pagament voluntari

Càrrec bancari

2 de setembre – 4 de novembre

11 d’octubre

Per a més informació:

Per a qualsevol pregunta o gestió sobre tributs, impostos , taxes, i bonificacions podeu adreçar-vos a les oficines de BASE i l’OAC de l’Ajuntament:

BASE – Gestió d’ingressos

Pl. Santiago Rusiñol, 2 – 43881 Cunit

Tel. 977 676 039

www.base.cat

Ajuntament de Cunit

C. Major, 12 – 43881 

Cunit

Tel. 977 674 080

www.cunit.cat

Skip to content