CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2018

IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES

Període  pagament voluntari

Càrrec bancari

1a  quota: 2 de març – 2 de maig allargat al 29 de juny

18 d’abril

2a quota: 2 de maig – 3 de juliol

15 de juny

3a quota: 3 de juliol – 4 de setembre

16 d’agost

4a quota: 4 de setembre – 6 de novembre

11 d’octubre

Període  pagament voluntari

Càrrec bancari

2 de maig – 3 de juliol

15 de juny

Període  pagament voluntari

Càrrec bancari

2 d’octubre – 4 de desembre

16 de novembre

IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

Període  pagament voluntari

               Càrrec bancari

02 de  abril – 04  de juny -allargat al 29 de juny

             16 de maig

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Període  pagament voluntari

             Càrrec bancari

03 de setembre –2 de novembre

                10 d’octubre

TAXA CEMENTIRI

Període  pagament voluntari

Càrrec bancari

3 d’abril – 5 de juny allargat al 29 de juny

16 de maig

PREU PÚBLIC RECOLLIDA RESIDUS D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Període  pagament voluntari

               Càrrec bancari

3 de setembre – 5 de novembre

             16 d’octubre

TAXA PEL SERVEI DE LA LLAR D'INFANTS

Mes

Període  pagament voluntari

Càrrec bancari

Gener

9 de gener – 9 de març

15 de gener

Febrer

6 de febrer – 6 d’abril

13 de febrer

Març

6 de març – 8 de maig

13 de març

Abril

6 d’abril – 6 de juny

13 d’abril

Maig

7 de maig – 9 de juliol

14 de maig

Juny

7 de juny – 6 d’agost

12 de juny

Juliol

7 de juliol – 5 de setembre

12 de juliol

Agost

3 d’agost – 4 d’octubre

10 d’agost

Setembre

5 de setembre – 6 de novembre

12 de setembre

Octubre

5 d’octubre – 6 de desembre

12 d’octubre

Novembre

6 de novembre – 8 de gener

13 de novembre

Desembre

5 de desembre – 5 de febrer

12 de desembre

TAXA PER RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS

Període  pagament voluntari

Càrrec bancari

1a  quota: 18 d’abril – 19 de juny allargat al 29 de juny

1 de juny

2a quota: 18 d’abril – 31 d’octubre

10 d’octubre

TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB PARADES DE MERCAT

Període  pagament voluntari

Càrrec bancari

15 de febrer – 18 d’abril

02 de abril

TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES I EXP. MERCADERIES

Període  pagament voluntari

Càrrec bancari

3 de setembre – 5 de novembre

10 d’octubre

TAXA DE GUALS

Període  pagament voluntari

Càrrec bancari

3 de setembre – 5 de novembre

10 d’octubre

Per a més informació:

Per a qualsevol pregunta o gestió sobre tributs, impostos , taxes, i bonificacions podeu adreçar-vos a les oficines de BASE i l’OAC de l’Ajuntament:

BASE – Gestió d’ingressos

Pl. Santiago Rusiñol, 2 – 43881 Cunit

Tel. 977 676 039

www.base.cat

Ajuntament de Cunit

C. Major, 12 – 43881 

Cunit

Tel. 977 674 080

www.cunit.cat