La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Cunit, segons l’acord de la concessió de la subvenció de salut pública del 20 de setembre de 2022, les subvencions de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2022.

Aquesta subvenció consta d’una part que està destinada al finançament de la seguretat de les zones de bany de les platges de Cunit per a la temporada d’estiu 2022, per l’import total de 26.348 € i d’un altre part destinada al finançament del concepte de Protecció de la Salut Pública, l’import de 13.550,40 euros.

Les actuacions que acomplert amb aquesta subvenció són:

– Servei de salvament i socorrisme: Es tracta d’un servei que es presta anualment en temporada d’estiu entre els dies 15 de juny i 15 de setembre, entre les 11 i 19 hores cada dia de la setmana amb personal propi contractat per l’ajuntament en règim de personal fix discontinu i format per 12 socorristes nàutics amb titulació oficial i 5 vigilants adscrits a la Policia Local, com a vigilants de platja, com a complement i reforç al personal de salvament i socorrisme pròpiament dit.

El servei compta amb tres mòduls de socorrisme, dotats de WC i recollida d’aigües brutes, un contenidor per guardar l’embarcació, 4 caiacs, embarcació de rescat, una moto d’aigua, vehicle tot terreny i 8 torres de vigilància. Dins de la plantilla hi ha un patró d’embarcació titulat per l’embarcació de rescat i dos socorristes amb titulació per portar motos d’aigua.

El cost total del personal contractat per l’Ajuntament per portar a terme les tasques del servei de salvament i vigilància es va elevar l’any 2022 a 115.721,49 €, dels quals 69.103,90 € correspon al cost dels 12 socorristes aquàtics i els restants 46.617,59 € als 5 vigilants a les platges adscrits temporalment a la Policia Local.

– Seguiment, control i retirada d’ eixams de vespa asiàtica: L’ Any 2020 es van detectar a Cunit els primers nius de vespa asiàtica i que van augmentar notablement l’any 2021. Per aquest motiu l’Ajuntament va contractar un servei especialitzar per monitorar el seguiment de la proliferació de nius de vespa asiàtica a Cunit, consistent amb un sistema de trampeig a 25 punts del municipi per tal de detectar la presència d’aquest insecte i així estar pendents de la formació de nius primaris i erradicar-los abans que es formin els nius secundaris que poden assolir dimensions excepcionals de 30 a 40 cm i procedir a la seva retirada sempre que sigui en espais públics.

– Control de plagues: Contracte que inclou tot el servei de plagues, de desinsectació, desratització i desinfecció tant d’equipaments públics com també en espais públics exterior, com a la via pública i zones verdes, mitjançant l’empresa concessionària del servei, adjudicat a TOI-TOI Sanitarios Móviles SA.

El control d’equipaments públics s’efectua trimestral incloent tots els equipaments municipals incloent les escoles de primària i llar d’infants, com els centres esportius, pel control de qualsevol classe de plaga, des de rates, escarabats, paneroles fins al control de fongs com és el cas a l’arxiu municipal i a la biblioteca Marta Mata.

Així mateix, s’efectuen tractament a la via pública i espais públics exteriors a demanda, en funció de les comunicacions rebudes pels veïns o d’acord peticions pròpies de l’Ajuntament per presència de rosegadors, escarabats, paneroles, formigues, o altres insectes amb un servei que s’efectua revisió i tractament en menys de 24 hores de la notificació a l’empresa. També s’efectua control periòdic sa les zones d’acumulació d’aigua per reduir i controlar la proliferació de mosquit tigre.

– Control de colònies de gats assilvestrats a Cunit: Una de les problemàtiques més grans que ha d’afrontar el municipi de Cunit, de manera molt similar als municipals dels voltants, com és l’augment de la població de gats al carrer, que requereix un important esforç econòmic i organitzatiu, amb el control de les poblacions, evitant el creixement desmesurat com va passar fins a l’any 2015. Des de llavors es van començar a fer castracions de gats a la via pública amb col·laboració amb diferents entitats, especialment NAPA i Amics dels Animals de Cunit (AMANCU), que acompleixen la tasca fonamental de seguiment i captures dels gats assilvestrats i fèrtils per procedir a la seva castració; la qual va a càrrec de l’Ajuntament mitjançant veterinaris que operen a Cunit o en municipis propers.

Galeria d'imatges

Comparteix aquesta noticia

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Imprimir
Email