L’Ajuntament recupera la capacitat d’inversió i de complir amb les condicions de solvència per primera vegada en ens darrers 7 anys.

Després d’una gestió econòmica austera en les dues darreres legislatures, l’Ajuntament de Cunit assoleix les condicions per a poder finançar obres d’inversió importants pel futur del municipi de Cunit.

A més, el consistori manté els objectius contemplats en el Pla d’Ajust havent anticipat l’amortització de deute dels propers 2 anys i aconseguint l’index que estava previst per finals de 2019.

En els darrers anys es venien aportant 500.000€ a inversions en el municipi, i aquest any la xifra ascendirà a prop de 3M€ (2,5 M€ provinents del crèdit a sol·licitar i 0,5M€ aproximats i contemplats al pressupost d’enguany).

El ple de l’Ajuntament de Cunit ha acordat sol·licitar una operació de crèdit amb l’objectiu de realitzar diferents inversions que es consideren necessàries i urgents pel municipi.

Amb aquesta situació, el govern municipal ha plantejat un seguit de projectes que considera necessaris i d’urgent execució dins dels àmbits de l’ensenyament i la joventut, els esports, els serveis urbans i l’estalvi energètic en edificis municipals:

COBERTA CEIP I AMPLIACIÓ PISCINA
Des de la regidoria d’esports es manifesta la necessitat d’obtenir nous espais coberts o semi coberts per a la pràctica esportiva. Vist que el pavelló poliesportiu i la piscina tenen un volum d’usuaris cada cop més alt, es fa necessari desenvolupar noves activitats respecte de les previstes, i que requereixen un espai tancat o semi tancat de nova creació. El fet que en l’escola Pompeu Fabra hi hagi unes pistes existents pròximes al pavelló, tot i que pertanyen a l’escola, permet obtenir de forma econòmica un espai addicional per potenciar la pràctica esportiva, lligat amb el projecte de patis oberts que s’està desenvolupant en aquest mateix espai.

Cost: 290.043,42€

Així mateix amb la gestió directa que s’està efectuant en la piscina i el gimnàs, s’està produint un increment molt important d’usuaris, cosa que posa de manifest la mancança d’espais per poder desenvolupar activitats dirigides. Es planteja la necessitat de disposar de dues sales addicionals d’entre 100 i 150 m2 de superfície útil. Es proposa que ocupin part de l’espai destinat a aparcament al costat nord de la piscina, en planta baixa.
Aquests espais s’han de relacionar adequadament amb l’equipament existent i garantir-ne les mesures de control d’accés i relació amb l’entorn.

Cost: 466.921,38€

CASAL MUNICIPAL

El casal municipal és un edifici dels anys 80 amb voluntat de recollir la tradició cultural catalana de nivell local, tant com lloc de trobada similar a les “cooperatives” comunes per l’època. En aquest locals s’efectuaven tot un seguit d’actes com cinema, teatre, tertúlies, exposicions.
Al llarg dels anys amb l’ús intensiu del local i l’aparició de noves normatives pels espais de pública concurrència s’ha fet palpable l’obsolescència del local en alguns aspectes. La situació estratègica, en el centre del nucli antic, junt a l’església i l’ajuntament ha de permetre que aquest edifici sigui un element dinamitzador molt necessari pel centre. La seva reorientació seguiria les pautes següents.
L’edifici del Casal Municipal com a Centre d’Acció Cultural amb tendència a la integració d’espais i funcions i com aglutinador de les polítiques culturals, de formació i de participació ciutadana. La tramitació en aquests moments d’un Pla Director del Casal, definidor dels possibles usos i interrelacions de l’edifici ha d’anar seguit d’unes actuacions imprescindibles i que com a mínim ha de resoldre el següent:
-Desmantellat i desconstrucció dels elements obsolets del edifici, especialment el soterrani, on s’havia desenvolupat una activitat de gimnàs, per a usos temporals i polivalents.

Cost: 354.511,11€

-Millora de l’accessibilitat i integració d’un ascensor que serveixi a la totalitat de les plantes.

Cost: 147.679,96€

NOVA NAU BRIGADA MUNICIPAL
Atès que la Brigada municipal emmagatzema un gran nombre de materials per la reparació i manteniment tant d’edificis municipals com de reparacions a la via pública, a més a més de la maquinària necessària per aquestes reparacions, es considera necessari disposar d’un espai addicional per poder garantir el correcte emmagatzematge i inventariat de tot aquest material i maquinària, per tant es proposa com a solució la construcció d’una nova nau. Aquesta construcció ha de permetre enderrocar en un futur, l’existent a la ZEM per afavorir el desenvolupament d’aquesta.

Cost: 349.938,83€

ENLLUMENAT
Donat que la xarxa d’enllumenat públic del municipi pateix apagades constants en determinades zones com a conseqüència dels defectes d’aïllament de les línies elèctriques existents, es creu necessari invertir en les obres de reparació d’aquestes línies per millorar el servei i evitar riscos a les persones.

Cost: 482.400,56€

PAES
Amb l’objectiu de contribuir a la mitigació i adaptació al canvi climàtic, l’any 2008, la Direcció General de Transports i Energia de la Comissió Europea (DGTREN) endega el (PAES) Pacte d’alcaldes i alcaldesses (Covenant of Mayors, 2008), que és la primera iniciativa de la Comissió Europea orientada directament a les autoritats locals i als ciutadans per treballar en la lluita contra el canvi climàtic.

Des de la Regidoria de Territori i ateses les necessitats i demandes del municipi, es proposen les següents obres;
-A1.- Sales activitats dirigides com ampliació de la piscina municipal.
-A2.- Coberta lleugera per a la pista esportiva en el CEIP Pompeu Fabra.
-A3.- Actuacions en Casal
3a Reforma i adequació parcial del Casal municipal.
3b Instal·lació d’ascensor accessible a la totalitat de plantes del Casal municipal.
-A4.- Construcció semisoterrada de nova nau com a magatzem / taller municipal.
-A5.- Obres reparació enllumenat públic.
-A6.- Actuacions PAES;
6a) Actuacions energètiques edificis municipals.

Cost: 227.833,32€
6b) Substitució focus ZEM.

Cost: 173.641,42€

RETROEXCAVADORA BRIGADA
En l’actualitat la Brigada Municipal està adaptant diverses voreres del municipi a la normativa d’accessibilitat.
Per realitzar aquests treballs ha de llogar maquinària a empreses externes. Adquirint aquesta maquinària per part de l’Ajuntament es millorarà el rendiment d’aquests treballs així com el cost del lloguer.

Cost: 44.999,00€

 

 

Galeria d'imatges

Comparteix aquesta noticia

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Imprimir
Email