El respecte a l’entorn, la tolerància i la convivencia són els pilars bàsics d’aquesta nova norma, que contempla mesures alternatives a la imposició de la sanció.
L’ajuntament de Cunit tira endavant, per primer cop, l’aprovació d’una norma municipal que pretén regular les normes de convivència i les relacions cíviques en la utilització tant dels espais com dels béns i serveis de domini públic, garantint en tot cas el dret d’utilització de l’espai públic a totes les persones del municipi.
L’objectiu principal d’aquesta ordenança és l’establiment d’un clima de civisme, de convivència social i respecte mutu, que fomenti les relacions solidàries, tolerants i respectuoses entre ciutadans i ciutadanes i que estableixi mecanismes per corregir i, si s’escau, sancionar les actituds incíviques, negligents i irresponsables que deterioren la qualitat de vida.
Segons l’alcaldessa Dolors Carreras “Volem fer que  Cunit sigui, de manera gradual, un municipi més amable, acollidor i sostenible per viure- hi i conviure-hi, on el diàleg, la tolerància i el respecte formin part del nostre comportament quotidià”.
A més, l’Ordenança garantirà els drets i deures de la ciutadania de Cunit, amb respecte als  principis bàsics d’igualtat i de no discriminació. També promocionarà els valors d’adhesió i de solidaritat amb especial cura vers aquelles persones que tenen major dificultat d’accessibilitat i d’inserció social. I promourà el compromís de defensar i prestigiar socialment el patrimoni públic i històric de tots com un bé col·lectiu que cal protegir.
L’alcaldessa conclou “Aquesta ordenança dota a l’Ajuntament del Cunit d’una eina que ajudarà a construir el nostre municipi, amb la voluntat de que esdevingui un espai d’oportunitats per al desenvolupament personal i per la convivència de tots i totes nosaltres, sense exclusions i amb capacitat per avançar dia a dia en la millora de la justícia i l’adhesió social”.
 
El document, que es centra tant en l’entorn urbà com en l’ús dels béns públics, contempla un Règim de sancions, tot i que també incorpora, com a important novetat, l’adopció de mesures alternatives per qui la incompleixi, sempre que l’infractor reconegui la responsabilitat i tingui la voluntat  de participar en accions comunitàries per la reparació dels danys.
 
Després de la Consulta Prèvia que es va dur a terme a principis del mes de març, ara és el torn que la ciutadania de Cunit aporti, suggereixi o proposi el que consideri oportú, en aquest període previ a la seva aprovació inicial per part del Ple de la Corporació. 
Properament, s’informarà del procés d’ audiència pública prèvia i d’implicació ciutadana per tal que la població aporti propostes a aquest projecte d’Ordenança durant 20 dies hàbils. Així, s’impulsa la participació ciutadania per tal d’assolir el major consens possible en el text d’aquesta Ordenança i la seva difusió entre tota la població.
 
 

Galeria d'imatges

Comparteix aquesta noticia

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Imprimir
Email