El Ple de l’Ajuntament de Cunit de 17 de desembre de 2020, va aprovar inicialment la modificació puntual núm. 7 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cunit a l’àmbit del sector SUD 5 “Miramar” de Cunit.

Aquesta modificació fa referència a un sector que consta el POUM de Cunit (2006) i del qual l’1 de març de 2019 es va aprovar per part de l’equip de govern d’aleshores en Junta de Govern, el Pla Parcial de l’àmbit que contemplava 99 habitatges, 30% dels quals de règim de protecció oficial.

La Comissió Territorial d’Urbanisme (CUT) no va donar llum verda al Pla Parcial que s’havia aprovat aquell mes de març de 2019, i va dictaminar que els habitatges d’ús turístic no es podien considerar com a activitat econòmica, per la qual cosa, la CUT va proposar incrementar el sostre d’habitatge en 25 vivendes protegides, sense incrementar l’edificabilitat, així com la creació d’una franja verda per a delimitar el sector d’habitatge i el d’activitat econòmica.

La modificació del plantejament del POUM es va realitzar el 17 de desembre amb la voluntat de l’equip de govern d’ incrementar el nombre  de vivendes de protecció oficial. La nova previsió és de 125 habitatges, la meitat dels quals està previst que siguin vpo.

Aclariment:

Tot i ser un sector urbanitzable des de 2006 quan així es va contemplar en el POUM, l’equip de govern actual no ha autoritzat cap urbanització en aquest àmbit. Per urbanitzar es necessita un Pla Parcial aprovat per l’Ajuntament.

Aquest Pla Parcial que encara no existeix, és el que l’equip de govern actual vol tirar endavant comptant amb una Comissió de Seguiment que es crearà i de la qual hi formaran part els veïns i veïnes del sector.

Comissió de Seguiment:

L’equip de govern de l’Ajuntament de Cunit té la voluntat de mantenir informats als veïns i veïnes que en els darrers dies han manifestat la seva inquietud en relació a la urbanització d’aquest sector.

Es crearà una Comissió de Seguiment del desenvolupament del sector i també es recolliran propostes i suggeriments. A més, es convocarà tantes reunions com siguin necessàries per resoldre dubtes i posar sobre la taula les qüestions que es considerin oportunes.

 

 

Galeria d'imatges

Comparteix aquesta noticia

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Imprimir
Email