Aquest curs l’iniciem amb noves accions formatives. L’equip del SOM Cunit i el seu regidor, el Sr. Jaume Casañas Carballido, us presentem la nova Guia de formació pel curs 2018-2019. La nostra voluntat sempre és estar a disposició dels cunitencs i cunitenques que necessiten trobar feina i que volen millorar la seva formació. Des del SOM Cunit ens agrada escoltar a la gent i saber quins cursos i quines formacions necessiten, per això estem oberts als suggeriments per programar nous cursos. Esperem que aquesta guia de formació us agradi.

 

La Guia de Formació de 2018/19 del SOM Cunit s’ha editat en díptics trimestrals amb l’objectiu d’oferir una informació més precisa i actualitzada als usuaris. Un any més, aquesta s’ha editat tenint en compte les necessitats formatives dels usuaris, i per aquest motiu, des del departament s’ha fet una aposta per l’adquisició de competències per a la inserció laboral.

 

El període d’inscripció del 1er. trimestre va del 12 al 25 de setembre de 2018. Les accions formatives són:

 

 • Curs d’Auxiliar de Jardineria (35h)

Del 22 d’octubre al 7 de novembre de 2018. Dilluns, dimecres i divendres de 9 a 14h.

 

 • Prevenció en Riscos Laborals de Paleteria (TPC) (20h)

Del 23 d’octubre al 8 de novembre del 2018. Dimarts i dijous de 9 a 13h.

 

 • Curs de Vetllador/a Escolar (30h)

Del 13 de novembre al 29 de novembre del 2018. Dimarts i dijous de 9 a 14h.

 

 • Curs d’Auxiliar de Magatzem (40h)

Del 19 de novembre al 12 de desembre del 2018. Dilluns, dimecres i divendres de 9 a 13h.

 

 

PROCEDIMENT D’INSCRIPCIO:

 

Requisits d’admissió:

Les bases generals aprovades al Decret d’alcaldia 2015-3277, el 3 de juliol, i modificades pel Decret 2016/1657, de data 15 d’abril de 2016, contemplen els requisits d’admissió i els criteris de valoració per a la selecció dels participants a la formació del SOM Cunit, que són els següents:

 1. Tenir la ciutadania espanyola d’algun dels països que integren la Unió Europea o estar en possessió del permís de residència i de treball.
 2. Situació d’atur en recerca de feina a data d’inici del procés de sol·licituds, demostrable mitjançant inscripció al SOC.
 3. Tenir 16 anys complerts i en els casos que la formació ho requereixi 18 anys complerts.
 4. No haver abandonat cap formació organitzada per aquesta regidoria a menys que sigui per alguna d’aquestes causes: malaltia greu pròpia hospitalització pròpia o d’un familiar, defunció d’un familiar.
 5. No haver realitzat la mateixa formació anteriorment a l’ajuntament de Cunit.
 6. Altres que es puguin requerir en funció de la formació concreta i que es determinaran a través de la convocatòria corresponent que es publica anualment.

Es contemplarà la possibilitat que el requisit d’admissió b) no sigui d’obligatori compliment i es pugui admetre a persones treballadores en actiu, en cas que la formació ho justifiqui. S’especificarà aquesta variació en la convocatòria corresponent.

Criteris de selecció:

Altres aspectes que es valoraran en la selecció:

 1. Residir a Cunit i poder-ho demostrar mitjançant empadronament a data d’inici del procés de sol·licituds. (1 punt)
 2. En funció de la formació, disposar d’un nivell mínim de coneixements de la llengua castellana i/o catalana per tal de poder seguir el curs. En cas de no haver nascut a Espanya, es farà una entrevista per verificar els coneixements de les dues llengües. El nivell mínim que es requerirà serà fonamentalment de coneixements orals i dependrà de cada formació. (1 punt)

Com em puc inscriure?

Presentant instància model de sol·licitud i documentació requerida en la mateixa, del 12 al 25 de setembre de 2018, al registre de l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Cunit, carrer Major, 12, de Cunit. Telèfon: 977 67 40 80.

L’Ajuntament es reserva el dret de suspendre qualsevol de les formacions que apareixen en aquesta guia, en cas que no s’hagin inscrit un mínim de participants.

Si no hi ha places per a totes les persones inscrites, tindran prioritat les persones residents a Cunit.

Per a més informació, segueix-nos al facebook (@Som.cunit) i al twitter (@somcunit), a la web municipal o als telèfons de contacte. A través d’aquests canals anirem anunciant els diferents cursos i activitats a mesura que es vagin desenvolupant i qualsevol possible canvi o imprevist. També trobareu exemplars impresos de la Guia de Formació a partir d’aquesta setmana en les diferents dependències municipals.

Desitgem que les diferents activitats plantejades us resultin útils i interessants.

Galeria d'imatges