L’Ajuntament ja va regular l’accés als horts municipals
Pel que fa als horts de l’Era del Marquès de Cunit, l’Ajuntament ja va establir els criteris d’accés restringit als adjudicataris amb un calendari que es va aprovar a l’inici de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma, que s’ha anat actualitzant amb les pròrrogues successives de l’estat d’alarma, i que ara és vàlid fins el 9 de maig.

Horts particulars regulats per l’Ordre del Ministeri de Sanitat
Avui també s’ha publicat al BOE, l’ Ordre SND/381/2020, de 30 d’abril, per la qual es permet la realització d’activitats no professionals de cura i recol·lecció de produccions agrícoles.

L’Ordre del Ministeri de Sanitat, detalla que  els desplaçaments per a la cura i recol·lecció dels horts queda autoritzat, sempre que es trobin en el mateix terme municipal al del domicili, o en un
adjacent a aquest, conforme el que es preveu en l’article 7.1.a) del Reial decret 463/2020, de 14 de març.
No obstant això,el requisit de proximitat podrà exceptuar-se en situació de necessitat, als efectes previstos en l’article 7.1.g) del referit Reial decret 463/2020, de 14 de març, considerant-se per tal:
a) La cura i alimentació d’animals.
b) La cura o recol·lecció d’horts d’autoconsum, en aquells casos en els quals , en atenció a la situació socioeconòmica de l’interessat, el consum del producte dels mateixos resulti imprescindible per a atendre la seva subsistència, la qual cosa es podrà acreditar pel titular.

En tot cas, tots els desplaçaments contemplats en aquesta ordre es realitzaran amb observança de les normes dictades per les autoritats competents per a garantir la protecció de la salut i la seguretat dels ciutadans. Aquests desplaçaments han de ser els mínims possibles per a la realització de les tasques indispensables, excepte causa degudament justificada, i sempre de forma individual, tret que s’acompanyi a persones amb discapacitat, menors, majors, o per una altra causa justificada, i pel temps indispensable.

Galeria d'imatges

Comparteix aquesta noticia

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Imprimir
Email