El Ple Municipal de l’Ajuntament de Cunit celebrat avui dimarts 8 de març s’ha celebrat de forma presencial i ha començat amb la lectura del Manifest pel Dia Internacional de les Dones a càrrec de tots els regidors del Ple.

Durant la sesssió s’han aprovat els assumptes següents:

APROVAR PROVISIONALMENT, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ DELS ARTICLES 2, 7, I 8 DE L’ORDENANÇA FISCAL 2.5 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.

Aprovar provisionalment la modificació dels articles 2, 7 i 8 de l’ordenança Fiscal 2.5 reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana: -166.020,89 euros.

L’ajuntament aprova la nova modalitat de cobrament de les plusvàlues. S’han acotat dues opcions, entre les quals les persones propietàries podran escollir la que li sigui més beneficiosa. D’entrada, els casos de ser operacions amb propietaris amb minusvalíes tributen a 0.

Fòrmula a:

El benefici obtingut multiplicat %valor cadastral del sòl donarà com a resultat la Base imposable, el qual es multiplicarà pel coeficient que pertoqui segons la taula d’anys en propietat.

Fòrmula b:

El % del valor cadastral del sòl es multiplicarà pel coeficient que pertoqui segons la taula d’anys en propietat.

APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT DE L’ESTABLIMENT DEL SERVEI PÚBLIC MUNICIPAL REGULAT DE VEHICLES AMB LIMITACIÓ HORÀRIA A LA VIA PÚBLICA DEL MUNICIPI DE CUNIT.

S’han recollit 27 aportacions i 3 al·legacions fora de l’àmbit que es tracta al reglament, que es desestimen per aquest motiu.

APROVAR LES TARIFES PEL SERVEI URBÀ DE TAXIS AL MUNICIPI DE CUNIT.

Aprovar les Tarifes pel servei urbà de Taxis al municipi de Cunit, que per aplicació del 2.8 %, increment aprovat per la Comissió de Preus de la Generalitat de Catalunya, per a l’any 2022.

APROVACIÓ DEL RESTABLIMENT ECONÒMIC DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I DEL SERVEI DE CONDICIONAMENT, NETEJA I MANTENIMENT DE PLATGES DEL MUNICIPI DE CUNIT.

Correspon a l’increment del cost de l’eliminació dels residus arran de l’increment de quilòmetres pel canvi de destí, abans Hostalets de Pierola i ara a SIRUSA (Tarragona) i SECOMSA (Botarell), destins que indica l’Agència de Residus de Catalunya.

APROVACIÓ DEL CONVENI GENERAL DE JOVENTUT DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIA PER ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I DE COL·LABORACIÓ PER A L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN L’ÀMBIT DE LA JOVENTUT, ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS I L’AJUNTAMENT DE CUNIT.

 

 

 

Galeria d'imatges

Comparteix aquesta noticia

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Imprimir
Email