El Ple aprova la modificació de les retribucions dels regidors i regidores atesa la pròxima incorporació de Carolina Burgos, única representant d’En Comú Podem, a l’equip de govern amb una dedicació parcial del 60% amb una retribucio anual de 29.590 euros.

A proposta del govern, s’ha aprovat crear la Comissió informativa especial, amb la denominació de “Cunit Futur”, amb funcions d’estudi, informe i consulta en les actuacions i iniciatives municipals que tenen un caràcter estratègic pel municipi de Cunit. La Comissió “Cunit Futur” tindrà la característica d’òrgan d’assessorament de l’administració municipal adscrita a la Comissió Informativa permanent, a través de la qual vehicularà les seves propostes que hagin de ser aprovades pel Ple o per la Junta de Govern Local.

Al Ple s’ha donat compte del Decret pel qual es pren coneixement  de l’abandonament del regidor Daniel Arbiol Liria, del grup
polític d’Esquerra Republicana de Catalunya de Cunit d’aquest Ajuntament, quedant integrat com a regidor no adscrit.

El Ple ha aprovat per unanimitat declarar d’interès municipal les obres realitzades pel departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya consistents en la instal·lació de climatització d’alguns espais de l’Institut Ernest Lluch i Martin de Cunit.

També s’ha aprovat la revisió de preus del contracte per a la gestió integral de l’enllumenat públic presentat per SECE.

L’últim punt del Ple ha estat aprovar el nou conveni amb el Consell Comarcal del Baix Penedès per a exercir la competència municipal del servei de tractament i eliminació de Residus Sòlids Urbans FORM I VEGETAL. 

 

Galeria d'imatges

Comparteix aquesta noticia

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Imprimir
Email