El Ple Municipal del 28 de gener va aprovar els següents punts i mocions:

L’ESBORRANY DE LES ACTES DE LES SESSIONS DELS PLENS DE DATES 26/11/2020, 17/12/2020 I 20/01/2021.

De la REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS (HISENDA I RECURSOS HUMANS) es va:

Donar compte al Ple, SI ESCAU, de l’informe de control permanent definitiu en relació al contracte de concessió per a la prestació del servei públic d’abastament d’aigua potable i manteniment del clavegueram de l’Ajuntament de Cunit.

APROVAR, SI ESCAU, EL MANUAL DE NORMES DE GESTIÓ PATRIMONIAL DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT.

De l’ ALCALDIA, es va:

DONAR COMPTE AL PLE, SI ESCAU, DE L’ACORD ADOPTAT PER LA COMISSIÓ DE LA SALA DE GOVERN DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA PEL QUAL ES NOMENA AL JUTGE DE PAU SUBSTITUT DE CUNIT.

MOCIONS:

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA EN RELACIÓ A LA MANCA DEL SERVEI DE LA BANCA.

 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ENCOMÚ PODEM CUNIT PER EXIGIR SEGURETAT ALS CENTRES EDUCATIUS EN MATÈRIA DE VENTILACIÓ.

 – MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ENCOMÚ PODEM CUNIT EN RELACIÓ AMB ELS TALLS DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC I L’INCREMENT DEL PREU DE LA LLUM.

Galeria d'imatges

Comparteix aquesta noticia

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Imprimir
Email