Comparteix aquesta noticia

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on print
Imprimir
Share on email
Email

El 26 de setembre el Ple de la Corporació va aprovar inicialment les Bases generals per a l’atorgament d’ajuts per finançar despeses de transport de l’alumnat que cursi estudis reglats no obligatoris fora del municipi de Cunit durant el curs escolar.

Les Bases es poden consultar a les oficines municipals tots els dies feiners, entre les 10 i les 14 hores i al web municipal, durant el termini de vint dies hàbils des de la publicació
d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província.

Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant de l’Ajuntament dins del termini d’informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Si no es presenta cap reclamació ni al·legació, les Bases generals per a l’atorgament d’ajuts per finançar despeses de transport de l’alumnat que cursi estudis reglats no obligatoris fora del municipi de Cunit durant el curs escolar, esdevindran aprovades definitivament.

Galeria d'imatges