El Punt d’Informació Juvenil realitza accions de gestió de la informació (recerca, tractament, elaboració i classificació) per tal d’oferir serveis d’exposició i d’orientació informativa, així com, si és el cas, d´assessorament.  Aquest servei té per finalitat dotar la persona jove d’aquells recursos informatius que li són necessaris per tal de desenvolupar qualsevol activitat que sigui del seu interès. El Punt d’Informació Juvenil realitza la seva acció a partir de la universalitat i la gratuïtat, posant èmfasi en l’atenció personalitzada i adaptada a les necessitats individuals, i garantint l’anonimat i la confidencialitat de les persones usuàries.

L’objectiu general és afavorir l’autonomia, el desenvolupament personal i la participació dels i de les joves mitjançant l’accés a tots aquells recursos informatius que puguin ser del seu interès.

Els àmbits d’intervenció són: treball, formació acadèmica, formació no reglada, habitatge, salut, cultura, participació i associacionisme, oci i lleure, mobilitat, Europa, turisme, etc.

HORARI  D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:

MATINS: dimarts, dimecres i divendres de 10 a 13h.

TARDES: dilluns i dijous  de 16:30 a 19h.

HORARI D’ ESTIU:

(del 22 de juny al 15 de setembre)

MATINS: de dilluns a divendres de 10 a 13h.

SETMANA SANTA I NADAL TANCAT