La llar d’infants El Trenet s’acull al calendari de pre-inscripcions i matrícules que determina el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. (Trobareu les dates en el punt d’inscripció).