La llar d’infants El Trenet s’acull al calendari de pre-inscripcions i matrícules que determina el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. (Trobareu les dates en el punt d’inscripció).

La documentació requerida per a donar d’alta la podeu trobar a la sol·licitud.

Podeu adreçar-vos a la llar per demanar informació.