CURS 2024-2025

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Primer cicle d’educació infantil (0-3 anys)

FASES CALENDARI PREINSCRIPCIÓ DATES
Publicació de l’oferta de places escolars 6 de maig de 2024
Presentació de sol·licituds de preinscripció del 8 al 21 de maig de 2024, ambdós inclosos
Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional 31 de maig de 2024
Presentació de reclamacions del 3 al 7 de juny de 2024
Sorteig del número de desempat (si és necessari) 12 de juny de 2024, a les 10’00 h, a la Llar d’Infants El Trenet
Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació dels infants admesos i, si escau, de la llista d’espera 14 de juny de 2024
MATRÍCULA DATES
Alumnes preinscrits amb plaça assignada Del 17 al 21 de juny de 2024, ambdós inclosos