Valoració de la Setmana Santa al municipi

L'ajuntament de Cunit ha fet valoració de la Setmana Santa al municipi qualificant-la de tranquil·la a nivell social. Amb l'objectiu de continuar protegint la població, la regidoria de Seguretat Ciutadana…

Continua el Pla de senyalització viària

L'ajuntament de Cunit reprén el Pla de senyalització viària amb un nova fase destinada a actualitzat la senyalització horitzontal als barris de muntanya. En les actuals accions s'ha repintat la…

No hi ma més noticies

No hi ha més pàgines per carregar