Es continuen renovant les lluminàries

El sector del centre ha estat l'àmbit més recent en el qual s'ha portat a terme el canvi de lluminàries públiques. Amb aquestes lluminàries es pretén millorar la seguretat del…

No hi ma més noticies

No hi ha més pàgines per carregar