L’ajuntament de Cunit ha celebrat el primer Ple Municipal ordinari de 2022. A continuació s’informa dels acords aprovats.

El primer punt de l’ordre del dia, després de l’aprovació de les actes de sessions anteriors, ha estat l’aprovació del Padró Municipal de Cunit amb referència a l’1 de gener de l’any 2021 per la seva posterior tramesa a l’Institut Nacional d’Estadística. Les xifres de població resultants de la revisió anual situen Cunit amb 14.081 habitants.

El Ple també ha aprovat la modificació de crèdit amb un total de 56.447,82 € destinats a la neteja i acondicionament d’espais públics i també al suport a l’associació cultural Azahara per a tirar endavant un Pla de Convivència al municipi.

A més, en el Ple d’avui s’ha incoat el procediment de resolució del contracte de concessió administrativa de les instal·lacions de la zona esportiva municipal per incompliment de les obligacions que regeixen el contracte, de conformitat amb el que s’assenyala en els informes del
responsable del contracte i de la Intervenció. També s’aprova inicialment la liquidació del contracte, essent l’import degut a favor del concessionari per part de l’Ajuntament de 88.023,56 euros, així com la incautació de la garantia de 30.050,60€ constituïda per JOSI
SPORTS, SL.

Des de la regidoria de Tecnologia, Informació i Transparència, s’ha portat a informació del Ple la memòria del Projecte de WI-FI Públic. L’Ajuntament de Cunit té com objectiu contribuir a la millora de l’accés a Internet de la ciutadania de Cunit i al Ple s’ha donat compte de l’ús que se n’ha fet de la subvenció del 2019 del programa Europeu WIFI4EU i de la construcció d’una xarxa WI-FI d’us públic.

La regidoria de Joventut, per la seva banda, ha manifestat al Ple la voluntat de donar continuïtat al Pla Local de Joventut actual amb les estratègies i actuacions pertinents que estan incloses en el document de 2021-2024 coordinades pel Punt d’Informació Juvenil.

Al Ple s’ha donat compte de la valoració de la Campanya “Comprem a Cunit amb els Xecs-descompte” elaborada per la Regidoria de Comerç i Consum de l’Ajuntament de Cunit.

Pressupost públic invertit:
– 44.000,00 euros en concepte de subvenció
– 6.000,00 euros en conceptes de Conveni amb la Cambra de Comerç
de Tarragona per a la gestió de la subvenció.
– 7.200,00 euros per a la contractació de l’Aplicatiu mòbil.
Total invertit: 57.200,00 euros
Disseny de la campanya: Disposició de 4.400 xecs descompte de 10 euros cadascú, per fer-ne ús entre els 39 establiments que, voluntàriament, es van adherir. Del total de xecs disponibles s’han utilitzats 4.199, és a dir, s’ha fet un consum de 41.990 euros en xecs descompte.
Període de Campanya: 11 de novembre – 12 de desembre de 2021
Impacte induït: Volum de facturació dels establiments participants en període de campanya: 154.729,95 euros

En termes relatius, l’ús dels xecs a suposat un impacte induït d’un 18% més de compra en els 39 establiments participants, amb una variabilitat important d’acord amb el tipus d’establiment.

 

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CUNIT PER DONAR SUPORT AL MODEL DESCOLA I A LA LLENGUA CATALANA.

“Davant del recent aval del Tribunal Suprem a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que obliga tots els centres educatius catalans a fer un mínim d’un 25% de les classes en castellà, proposem donar suport al manifest de la plataforma unitària Somescola, així com recolzar les diferents iniciatives que sorgeixin per donar suport al model d’escola catalana i a la llengua del nostre país”

Votació: 8 regidors/es a favor, 6 abstencions i 3 vots en contra

MOCIÓ QUE PRESENTEN CONJUNTAMENT PELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, IMPULSEM CUNIT, ERC I EN COMÚ PODEM, PER REFER I REFORÇAR EL CONSENS SOBRE EL MODEL LINGÜÍSTIC DEL SISTEMA EDUCATIU DE CATALUNYA PER MILLORAR L’APRENENTATGE I ÚS DE LES LLENGÜES EN UN CONTEXT PLURILINGÜE 

Votació: PSC, Impulsem Cunit, ERC i En Comú Podem a favor. Ciutadans abstenció

Galeria d'imatges

Comparteix aquesta noticia

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Imprimir
Email