El Ple de l’Ajuntament de Cunit ha aprovat els següents assumptes:

L’ esborrany de les actes de sessions de dates 28/09/2023 i 26/10/2023

S’ha donat conformitat al text refós MPPOUM NÚM. 9 de la Masia del Rectoret.

Com a punt destacat a nivell econòmic s’ha aprovat provisionalment el Pressupost General de l’Ajuntament per l’exercici 2024 i la plantilla de personal.

Així com també de la mateixa regidoria, el 29è expedient de modificació de crèdits del Pressupost inicial de 2023.

A proposta de la regidoria de Medi Ambient i Serveis Públics s’ha aprovat la revisió de preus 2021-2022 del contracte per a la gestió integral de l’enllumenat públic presentat per l’empresa SECE S.A.

El Ple ordinari ha comptat amb mocions que han presentat els diferents grups municipals:

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PP CONTRA LA TRAMITACIÓ D’UNA LLEI D’AMNISTIA

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE VOX PER SOL·LICITAR L’INCREMENT D’EFECTIUS DE LA POLICIA LOCAL I L’ESTUDI D’INCORPORACIÓ D’UNA UNITAT CANINA

MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS IMPULSEM CUNIT I SOCIALISTA PER DEMANAR L’ADHESIÓ A LA ILP PER A LA PROPOSICIÓ DE LLEI DE GARANTIES DE FINANÇAMENT DEL SISTEMA EDUCATIU CATALÀ PER UN MÍNIM DEL 6% DEL PIB PER A L’EDUCACIÓ

 

Galeria d'imatges

Comparteix aquesta noticia

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Imprimir
Email