No, els preus de les taxes de la Llar d’infants El Trenet són preus públics aprovats per l’Ajuntament de Cunit i no comporten l’abonament de cap import en concepte de matrícula. El que sí cal abonar és l’import del primer mes mitjançant una autoliquidació.