No, realitzar el procés d’adaptació de l’infant a la llar d’infants és obligatori per facilitar que l’infant accepti la nova situació de forma progressiva. Aquest procés consisteix en:

– Els 5 primers dies  l’infant assisteix una hora al centre:

  • 1r torn: de 9:00h a 10:00h
  • 2n torn: de 10.45h a 11:45h

– Els 5 dies següents l’infant assisteix en torn de matí:

de 9:00h a 12:00h

– Després dels 10 dies d’adaptació, l’infant ja pot  fer ús de:

  • permanències matinals
  • menjador
  • assistir a la tarda (en cas de ser la modalitat de matrícula triada)