Si vol comunicar a l’Ajuntament alguna incidència viària, com per exemple, un fanal que no funciona, el mal estat de la via pública, la neteja dels vials o dels contenidors, entre d’altres, pot dirigir-se al web liniaverdacunit.cat.

Gràcies a aquesta eina, els veïns de Cunit disposen d’un canal directe de comunicació amb l’Ajuntament per informar sobre els desperfectes localitzats al municipi. Amb l’ús d’aquesta plataforma el ciutadà podrà rebre una notificació en el seu telèfon mòbil sempre que es produeixi un canvi en l’estat en la incidència comunicada.

Tanmateix, també podeu comunicar aquestes incidències al telèfon de l’Ajuntament.