Per a poder formar part de les parades que participen al Mercat Ambulant de Cunit s’haurà de sol·licitar mitjançant la presentació d’una instància a l’Ajuntament de Cunit, en que haurà de constar, com a mínim, els productes que es volen posar a la venda i els metres lineals sol·licitats. L’Ajuntament respondrà mitjançant resolució per escrit, d’acord amb dos criteris fonamentals: espai disponible i saturació del producte que es vol posar a la venda.