Les persones titulars de targetes d’aparcament per a persones amb disminució podran estacionar els seu vehicle, sense obtenir comprovant, en els estacionaments amb horari limitat de la zona taronja. L’adhesiu acreditatiu ha d’estar visible.