Els vehicles Zero emissions poden aparcar sense obtenir comprovant. L’adhesiu acreditatiu ha d’estar visible.