No, les taxes municipals d’assistència a la Llar d’infants son infraccionables.