La fiscalitat del municipi es reformarà en els propers anys per a premiar la població que ho fa bé, i castigar la que ho fa malament. L’objectiu és el pagament per generació, però això serà el resultat de fer nua recollida porta a porta excel·lent.