Les limitacions per la consulta i la reproducció de documents es poden donar per diversos motius:

  • El respecte a la propietat intel·lectual.
  • El mal estat de conservació del suport original de la documentació.
  • Sempre que es consideri que, d’acord amb la legislació, es perjudiquen interessos generals o es lesionin drets a les persones.