La documentació  que es custodia a l’Arxiu Municipal de Cunit és, principalment, en fase semi-activa (documents que no es consulten habitualment però poden ser requerits en algun moment). La documentació històrica està cedida en dipòsit a l’Arxiu Històric Comarcal del Vendrell des de l’any 1998.

La consulta és un servei gratuït. Es poden consultar tots els documents dels fons que es custodien i que no estigui afectada pels supòsits de restriccions d’accés que marca la legislació vigent, i  llevat dels casos que són d’ús intern de la pròpia administració pública.

Si es tracta d’una documentació en vigència administrativa, les consultes seran gestionades a càrrec de l’oficina de la seva tramitació. Pel contrari, si la consulta és documentació històrica serà el Servei d’Arxiu  qui resoldrà la petició.

Close Menu

Ells cuiden de tu, cuiden de Cunit. Queda't a casa, de tu també depèn.

#QuedatACasa