Un cop feta la matrícula, la tutora concerta una entrevista amb la família i, entre altres temes a tractar, dóna el llistat de material d’ús individual i col·lectiu que heu de portar a l’aula.