L’Ajuntament  -pel  fet  d’augmentar  les  fraccions  orgànica,  paper,  vidre  i envasos-, ingressarà una quantitat de diners que correspon, aproximadament, al sobrecost del servei porta a porta. Amb els anys, aquesta quantitat augmentarà i farà reduir la fracció resta (o rebuig), la qual augmenta el cost 10 euros cada any. Això significa que amb pocs anys el cost total del servei baixarà de forma clara si assolim aquests nivells de reciclatge.