Durant el període vacacional, l’atenció a consultes quedarà condicionada, sempre que el servei quedi cobert amb personal disponible.