Per accedir als serveis que ofereix l’Arxiu, el ciutadà cal que s’identifiqui amb el DNI, passaport i/o Carnet de Conduir, que acrediti la seva condició.