Qualsevol persona física o jurídica té dret a demanar l’accés a la informació pública. Els documents públics que integren els fons municipals són accessibles a tothom.  L’aplicació dels límits al dret d’accés seran a raó d’allò que indiquin les lleis o bé per raons de l’estat de conservació dels documents que afectin al suport físic original .