Donada una situació d’ocupació d’habitatge, cal trucar urgentment, en el moment en què es detecta, al 112 i acudir a la Policia per a denunciar violació de domicili (si és un immoble habitat) o usurpació de béns immobles (si l’immoble no és la llar de ningú).

Si es tracta d’una violació de domicili, la situació quedarà resolta amb celeritat. Però, si es tracta d’una usurpació de bens immobles, és important que l’avís arribi abans que hagin transcorregut 48 hores, perquè, en cas contrari, el procés es complica i es pot allargar anys.

En cas que una ocupació ja sigui efectiva i els ocupants ocasionin danys o molèsties als veïns, aquests s’han de dirigir al propietari de l’habitatge, que és qui està legitimat per a poder actuar. En cas que el propietari no actuï i toleri amb passivitat les molèsties que es produeixen als veïns, les accions poden anar encaminades contra el propietari.

Per últim, i com a mesura de prevenció, és important conèixer si al nostre voltant hi ha habitatges desocupats, embargats o en venda (per un banc). Així com també, estar pendents de la presència de persones alienes al veïnat que rondin pels voltant o preguntin pels habitatges, o bé es detectin serveis “punxats” (llum, aigua). En cas que detecteu qualsevol d’aquestes situacions, aviseu immediatament a la Policia.