La persona que no ho faci bé serà avisada primer mitjançant escrit i etiqueta, i si es repeteix, mitjançant visita personalitzada.