El servei podrà detectar els usuaris que no facin ús del servei i s’intentarà reconduir la situació.