Són cubells de dimensions petites i és més fàcil treure el cubell fora de casa que portar els residus fins els contenidors. Si la persona no és autònoma, es resol de la mateixa manera que es resolen els altres serveis a la persona: comprar, vestir-se, desplaçar-se a veure familiars, anar a l’església o a voltar…