En cas que hi hagi problemes ocasionats pels senglars es buscarà la millor solució per donar-hi resposta.