Podeu sol·licitar un nou cubell a l’Ajuntament a través del mail o telèfon.

El primer recanvi serà gratuït. A partir del segon s’haurà de pagar. (actualment no es disposa del preu de cada cubell).