L’estacionament regulat té com a objectiu regular sota control horari (Zona Taronja) l’accés de vehicles a aquesta zona i de garantir la rotació a les places d’estacionament de vies i solars públics, a més d’assegurar una mobilitat més sostenible a tot el municipi