No es preveu cap limitació d’ús dins del calendari i l’horari d’obertura dels contenidors. Per tant, els cops que es vulgui per dia.