Segons l’ordenança número 1.3 de Bon Govern, a l’article 40.3.a) diu que queda totalment prohibida l’entrada amb animals domèstics a la platja des del mes de juny fins al mes d’octubre.