Està exclòs el préstec de documents dels fons municipal per a qualsevol usuari.

Només existeix el préstec intern corporatiu, adreçat al personal tramitador d’expedients adscrits a  les oficines administratives de l’Ajuntament de Cunit. El préstec intern està concebut per a resoldre les actuacions administratives que genera la ciutadania en la seva relació amb l’Administració Pública.