L’Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Cunit es divideix en dos espais:

  • Seu dels dipòsits de custòdia de documents de l’Ajuntament.
    Edifici del Casal Municipal de Cunit ( Carrer St. Joan, núm. 2), planta baixa
  • Seu de l’oficina tècnica del Servei d’Arxiu i Gestió Documental de l’Ajuntament
    Edifici de l’Ajuntament de Cunit ( Carrer Major, núm. 12), planta baixa

Dades de Contacte de l’Arxiu Municipal :